Vuosikokousasiakirjoja

HÄMEENLINNAN FINLANDIA-ITALIA ry                                                                                                            

TOIMINTAKERTOMUS 2020

 YLEISTÄ

Hämeenlinnan Finlandia-Italia ry on toiminut sääntöjensä edellyttämällä tavalla edistäen Suomen ja Italian välistä kulttuurien vuorovaikutusta.

 YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA JA JÄSENISTÖ

Yhdistyksen johtokunta on seuraava:

-puheenjohtaja Kaisa Koski

-varapuheenjohtaja Marjut Kemiläinen

-sihteeri Tiina And

-rahastonhoitaja Seppo Eloranta

-muut johtokunnan jäsenet: Terhi Hanska, Pirjo Kinnunen ja Kirsti Niemi.

Johtokunta on kokoontunut kuusi kertaa (21.1.; 20.2.; 8.6.; 6.8.; 9.9.; 6.10.) ja pitänyt kaksi sähköpostikoukousta (kokoukset 3/2020 ja 8/2020).

 Yhdistyksessä oli 83 jäsentä vuoden 2020 lopussa mukaan lukien yksi kunniajäsen.

Yhdistyksen perusjäsenmaksu oli 25,00 euroa, perhe-/pariskuntakohtainen jäsenmaksu 35,00 euroa.

Vuosikokous järjestettiin 14.3. Nooran viinibaarissa, ja sitä ennen ylimääräinen jäsenkokous 4.2., jossa pohdittiin sääntömuutosta johtokunnan erovuoroisten vuorojärjestelmäksi.

 

 

YHDISTYKSEN TIEDOTUS

Yhdistys on tiedottanut jäsenilleen tapahtumista pääosin sähköpostitse ja yhdistyksen blogissa http://hameenlinnanfinlandiaitalia.blogspot.com/. Tiedotusta on hoidettu tarvittaessa kirjeitse. Lisäksi yhdistykselle on perustettu vapaamuotoista tiedottamista varten oma facebook-sivu, joka on julkinen ja siten muillekin kuin jäsenille.

 

TOIMINTA

18.1.  retki Ostia – portti Roomaan –näyttelyyn Tampereelle

23.1. vierailu Delizia –vaateliikkeeseen

4.2. Italiaa ja lasagnea – opettajia Besana in Barista vieraina jäsenillassa

14.3. sääntömääräinen vuosikokous (Nooran Viinibaari)

13.8. pitsailta ravintola Borassa

13.9. Olipa kerran ...Italiassa – elokuvaohjaaja Morriconen tuotantoa

24.11. Pikkujoulu (ravintola Piparkakkutalo)

 

MUUTA TOIMINTAA
13.9. Olipa kerran ...Italiassa – elokuvaohjaaja Morriconen tuotantoa –tilaisuus yhdessä Kino Tawastin kanssa. FM Olli Lehtonen esitelmöi Suistolla.

Lahjoitettiin Kaurialan koululle kaksi sitpendiä innokkaille kotitalouden opiskelijoille 4.2. pidetyn jäsenillan “tilavuokrana”.

 HÄMEENLINNAN FINLANDIA-ITALIA ry

VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA

Yhdistys edistää Italian ja Suomen välistä kulttuurista vuorovaikutusta. Tavoitteena on järjestää ja tarjota jäsenille monipuolisia ja mielenkiintoisia tapahtumia, jotka aktivoisivat jäseniä osallistumaan yhdistyksen toimintaan sekä rikastamaan niin omaa kuin muidenkin jäsenten harrastusta.

TOIMINTA:

Yhdistys yrittää pandemia-tilanteen salliessa järjestää vuoden 2021 aikana:

a.      esitelmätilaisuuksia Italian kulttuuriin liittyvistä tapahtumista ja aiheista

b.      vapaamuotoisia tilaisuuksia (mm. retket, matkailukokemusten vaihtoa) ja vierailuja

c.       ruoka- ja viinitapahtumia, esim.

·         italialaisten viinien maistelutilaisuus

·         teemallinen pikkujoulu

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja mahdollisilla kaupungin avustuksilla.

Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden hämeenlinnalaisten ystävyysyhdistysten ja muiden mahdollisten tahojen kanssa. Käynnistetään ystävyyskaupunki Luccaan liittyvä projekti, jolla kerätään tietoa ja kokemuksia Luccasta kaupunkilaisten käyttöön.

Yhdistys ryhtyi vuonna 2020 myöntämään vuosittain stipendin innokkaalle italian opiskelijalle, mikäli perusasteella tai toisella asteella on mahdollista opiskella italiaa, ja jatkaa tätä käytäntöä.

 

TIEDOTUS:

Yhdistyksen toiminnasta ja tilaisuuksista tiedotetaan jäsenille pääsääntöisesti sähköpostitse ja yhdistyksen blogissa http://hameenlinnanfinlandiaitalia.blogspot.com/ sekä jäsenkirjeinä. Tarvittaessa tilaisuuksista ilmoitetaan paikallislehdessä. Lisäksi vapaamuotoisempaa tiedottamista varten yhdistyksellä on oma facebook-sivu, joka on julkinen ja siten muidenkin kuin jäsenten nähtävillä.

 

JÄSENHANKINTA:

Tavoitteena on saada yhdistyksen jäsenmääräksi vähintään 85 henkilöä.

Lisäksi otetaan käyttöön opiskelijajäsenyys, jonka kautta nuoret voivat maksutta tutustua toimintaamme.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti